კომპანიის შესახებ

შპს.”გეოტურ ტრანს”-ი  დაარსდა 2010  წლის 7 აპრილს და წარმოადგენს  სატრანსპორტო-საექსპედიტორო ორგანიზაციას.

მერნეს გლობალ ლოჯისტიკი არის ჩვენი პარტნიორი კომპანია თურქეთში.  ჩვენ ვანხორცილებთ ბევრ პროექტს მათთან თანამშრომლობით.

კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა საკონტეინერო და კონვენციონალური ტვირთების სარკინიგზო, საავტომობილო და საზღვაო ტრანსპორტით გადაზიდვების ორგანიზება, პრინციპით  “კარიდანკარამდე”.

შპს.”გეოტურ ტრანს”-ი  თანამშრომლობს  გადამზიდავ კომპანიებთან როგორც დსთ-ს წევრ ქვეყნების ასევე შეერთებული

შტატების,ევროპის,ირანის,მოღოლეთისა და თურქეთთან…

მომსახურეობის მაღალი დონე მიღწეულია მრავალწლიანი გამოცდილებისა და საქმისადმი თანამედროვე მიდგომების შერწყმით, მაღალკვალიფიციური კადრებითა და სათანადოდ აღჭურვილი ოფისებით.